מוצר נוסף בהצלחה

האם יש בעיה בתפילין פשוטים

אחרי שאמרנו שהתפילין שאנו קונים מתחלקים לכמה חלקים, פרשיות שאותם הסופר כותב, בתים לפרשיות, ורצועות. נדבר היום מה ההבדל בין סוגי הבתים.

ישנם בתים שהם נקראים "בתים פשוטים" שאותם מיצרים מקלף פשוט ואין עליהם כשרות כלל

בהזדמנות זו אסביר למה צריך כשרות? שאלו אותי למה צריך כשרות אני לא אוכל את זה למה צריך כאן כשרות?

כשרות בתפילין אינה כמו כשרות במזון, כשרות במזון היא מסננת לי מהאני יכניס לפה ומה לא אם אני יכניס דברים רצויים או לא, לעומת זאת בתפילין הכשרות היא אחרת היא כמו חותם שמבטיח שמה שאני מקבל אני יקבל דבר טוב ואיכותי אשר אין בו בעיות הלכתיות, כמו חורים בבתים שאותם אנחנו לא יכולים לדעת כאשר התפילין מוכנות, משום שבין הבתים יש דבק ולא רואים מה היה, כאשר הכשרות כאן היא עוברת על כל שלבי היצור של התפילין, החל משעת העיבוד פרסים ועד גמר הבתים, לכן כאן חשוב לקחת מוצר עם כשרות שמבטיח איכות וכשרות גם יחד.

נחזור לעינינו מעל לבתים פשוטים.

נלך לאופן עשייתם, אופן עשיית התפילין לוקחים קלף רגיל ומושחים אותם בכדי שיהיו יותר חזקים, ומקפלים אותם ומדבקים אותם בדבק, מה שיש מחלוקת גדולה מאוד אם מועיל הדבקה והוא נקרא בית אחד, ביד לוקחים רצועה של שתי וערב מקפלים ואז ניהיה מרובע ואת תחתית הבית לוקחים ועושים מעור רצועה ומדביקים בדבק, כמו שאמרנו שזה תלוי במחלוקת, ניתן לקרא מאמר שלנו בנושא לחצו כאן וכל זה יהיה כשר רק כאשר כל הבית דבוק בלי חור או מקום שיש דבק, מה שברוב הבתים יש בעיה.

תפילין עם חור

https://youtu.be/ZMzA9KjFMeM

 

 

תפילין שמתפרקים ולא מדובקים היטב

https://youtu.be/RH3EP-wM72A

ישנם תפילין גסות שגם בהם יש כמה הידורים, פרוד ורוב פרוד, פרוד זה אומר שהתפילין ראש רובו של הבית אינו דבוק בין הבתים פרוד שאין דבק כלל בין הבתים.

זהו הבסיס, בעזרת ה ארכיב יותר בהמשך